dietaCo oznacza pojęcie:  " DIETA PRAWIDŁOWA " ?

 

Żyjemy w świecie pluralizmu i relatywizmu. To powoduje zagubienie ludzi - szczególnie tych, którzy napotkali w życiu problem zdrowotny. Powszechna edukacja młodzieży w zakresie żywienia praktycznie nie istnieje w szkołach powszechnych. Dlatego na rynku istnieje wiele róznorakich propozycji diet, które nie zawsze służą dobru człowieka i dlatego nie mozna ich określić mianem diety prawidłowej. W sferze publicznej, w mediach niczym fale wzburzonego morza, przelewają się rózne trendy i mody na "styl zdrowego odżywiania" I zawsze ten aktualny jest jedynie słuszny - przez sezon czy dwa, by potem zastąpił go kolejny. 

  

TRZY ZASADY DIETY PRAWIDŁOWEJ :
  KOMPLETNA BUDULCOWO  + WYSOKOENERGETYCZNA  +  WYSOKOSPRAWNA

 

W pojęciu medycyny detoksykacyjnej o tym, czy dany sposób odżywiania się, czyli dieta, jest prawidłowa czy też nie jest, decydują względy obiektywne, a mianowicie:

  1. CZY DIETA POKRYWA FIZJOLOGICZNE POTRZEBY BUDULCOWE KOMÓREK LUDZKICH
  2. CZY ZAWARTOSC CHEMICZNA  POSIŁKÓW ZJADANYCH CODZIENNIE ODPOWIADA SKŁADOWI CHEMICZNEMU NASZEGO LUDZKIEGO ORGANIZMU
  3. CZY SPOSÓB ODŻYWIANIA SIĘ NIE POWODUJE BLOKAD WCHŁANIANIA MAKRO I MIKRO SKŁADNIKÓW 
  4. CZY ZAPEWNIA PRAWIDŁOWY BILANS ENERGETYCZNY ORGANIZMU
  5. CZY NIE WYMUSZA NADMIERNEJ EKSPLOATACJI I STRESÓW NARZĄDÓW UKŁADU TRAWIENIA
Odpowiedzi na wymienione powyżej pytania są merytorycznym i racjonalnym uzasadnieniem wyboru drogi po zdrowie - szczególnie w sytuacji, gdy już są infekcje, dolegliwości czy stany chorobowe.

  piramida2 350Tylko dieta kompletna budulcowo, a zarazem dieta wysokoenergetyczna i wysokosprawna jest w stanie wspomóc organizm w jego walce z róznymi infekcjami, zapewnić prawidłową odbudowę tkanek, dzielenie się komórek. Co znaczą te hasła, odpowiedź znajdzie Czytelnik  w kolejnych artykułach tej sekcji.

komorka organelle

Aby mówić o tym, czy dieta jest prawidłowa, czy nie, musimy zrozumieć, po co człowiek spożywa pokarmy? Odpowiedź jest prosta: Zjadamy białka, tłuszcze i węglowodany w połaczeniu z witaminami i minerałami, aby pozyskać energię, czyli aby z tego pokarmu powstało w naszym organizmie jak najwięcej cząsteczek ATP (adenozyno-5 trójfosforan),GTP (guanozyno -5 trójfosforan) które są nośnikami tej biologicznie aktywnej energii w organizmach żywych. Ta energia jest z kolei po to, aby komórki mogły regenerować swoje organelle oraz mogły się dzielić. Każda komórka ma swój określony czas życia, po którym umiera (apoptoza). Niszczą je również toksyny, które wniknęły do organizmu. Aby tkanka, którą tworzą dane komórki, mogła zachować swoją funkcjonalność, obumarłe i niszczone komórki muszą być zastępowane nowymi.To wymaga dostarczenia nowej materii budulcowej z pożywieniem.

 Dieta będzie prawidłowa wtedy i tylko wtedy, gdy te nowo powstające komórki będą prawidłowe anatomicznie i funkcjonalnie, kiedy tkanka nie będzie podlegać degeneracji, kiedy organelle "zreperowane" będą działać identycznie, jak przed inwazją toksyn.Tylko wtedy dieta nie będzie powodować degeneracji tkanek a tym samym spadku odporności całego organizmu.

  

Skład ludzkiego ciała

sklad cialaTabela obok pokazuje porównanie chemicznego składu organizmów roślinnych, zwierzęcych i organizmu człowieka.Tradycyjna dieta róznych narodów i plemion znacząco się rózni i zależy od warunków środowiskowych ich życia oraz od dostępnosci róznych produktów zwierzęcych i roslinnych. Podane tu wartości są danymi uśrednionymi, obejmującymi rózne rodzaje roślin i zwierząt, które człowiek zjada - nie koniecznie Europejczyk. Dlatego też człowiek, należący do gatunku ssaków ma odmienny skład ciała od uśrednionego składu ciała zwierzęcego.

Zauważmy, że rośliny są źródłem w przeważającej ilości związków cukrowych - zarówno cukrów rozkładanych w naszym organizmie do cukrów prostych, jak i pilisacharydów, liglin, celulozy, hemicelulozy czyli potocznie błonnika.

Z kolei ciało zwierząt jest dla człowieka przede wszystkim bogatym źródłem białek i to takich, które są odpowiednie aminokwasowo. Dotyczy to głównie mięsa kręgowców, czyli ptaków, ryb, ssaków. No, ale w diecie człowieka - szczególnie Azjatów i ludów nadmorskich - są również owoce morza, ślimaki, owady.

Mięso zwierząt jest również źródłem prawidłowych związków tłuszczowych. Więcej na temat poszczególnych makroskładników w naszej diecie znajdzie Czytelnik w kolejnych artykułach tego rozdziału.

  

 

Kiedy komórka będzie anatomicznie prawidłowa i funkcjonalnie sprawna ?

zdrowa komorka

 

Komórka, aby mogła prawidłowo funkcjonować, musi na bieżąco otrzymywać wszystkie potrzebne jej składniki pokarmowe i to w dostatecznej - odpowiadającej jej potrzebom - ilości i jakości tychże składników. Innymi słowy, krew powinna je dostarczać do komórek w minimalnym nadmiarze, bo to sama komórka zdecyduje, co i ile pobrać z otaczającego ją płynu międzykomórkowego. Niektóre diety są ubogie w określone składniki, więc takie diety nie mozemy je nazwać prawidłowymi.  Wewnątrz komórki zachodzą tysiace reakcji biochemicznych. Odbudowywane są uszkodzone przez toksyny organelle, komórka się dzieli. Te procesy powodują, ze w cytoplazmie komórki pojawiają się substancje zbędne a nawet toksyczne, które komórka wydziela na zewnątrz swojej błony komórkowej. Aby te wydzielone metabolity komórki nie zatruwały płynu komórkowego i innych sąsiadujących komórek, muszą one być sprawnie wydzielane do żył i do układu limfatycznego a następnie oczyszczone w węzłach chłonnych i nerkach i odprowadzone z moczem. 

Aby proces odżywiania i oczyszczania następował prawidłowo, sprawny musi być układ krążenia, układ nerwowy nim sterujący, by krew i limfa sprawnie transportowały składniki odżywcze i usuwały toksyczne metabolity. To wymaga sporo dobrej energii, czyli cząsteczek wysokoenergetycznych do napędzania mięśnia sercowego, mięśni gładkich naczyń krwionośnych i innych wymuszających ruch limfy. Tej energii nie może brakować, więc z diety musimy pozyskiwać te cząsteczki jak najbardziej sprawnie, bez blokad wchłaniania i metabolizowania pokarmu. Stąd wymaganie, by dieta prawidłowa była dietą wysokoenergetyczną i wysokosprawną.

Tak więc dwa procesy - prawidłowe odżywianie komórek i prawidłowe ich oczyszczanie są elementarnym warunkiem utrzymania komórki w dobrej kondycji fizjologicznej. Zdrowe komórki to zdrowe tkanki, organy, układy, czyli dobra odporność całego organizmu. Nie da rady zbudować prawdziwej i trwałej odporności bez zapewnienia odporności na poziomie komórkowym.