METODA KIEROWANEJ I KONTROLOWANEJ DETOKSYKACJI ORGANIZMU

wg dr Josefa Jonasza z Pragi Czeskiej

 

Siła skojarzeń 
jjonaszDr J. Jonasz, który stworzył metodę oczyszczania organizmu, praktykowaną w naszym gabinecie, zauważył spójność i potrafił połączyć nauki starej medycyny Wschodu i jej praktykę akupunktury z osiągnięciami współczesnej medycyny i elektroniki oraz zielarstwa. Z jednej strony mamy medycynę chińską, która traktuje człowieka holistycznie (czyli całościowo - jako psychofizyczną jedność) i jej szczególny rodzaj praktyk akupunkty a z drugiej strony rozwój Zachodnich metod instrumentalnych medycyny, opartych na współczesnej eksplozji techniki elektronicznej.

Dr Jonasz zaczerpnął z tych dwóch nurtów, szukając ratunku wobec absolutnie nowej fali zagrożenia dla zdrowia człowieka ze strony współczesnych toksyn, których działanie skutkuje tzw. chorobami cywilizacyjnymi. Zachodnia medycyna akademicka skupiła się bardziej na specjalizacji medycznej i instrumentalno farmakologicznej reakcji wobec problemów zdrowotnych. Dr Jonasz wykorzystał odkrycia i wyniki badań niemieckiego uczonego dr Reinholda Volla, który opracował metody diagnozy w oparciu o zmiany oporności elektrycznej w punktach akupunkturowych. W latach osiemdziesiątych XXw z pomocą przyszła mu informatyka i jej systemy mikroprocesorowe, które stały się ekonomicznie przystępne dla każdego. Mógł więc zmodyfikować i zminiaturyzować instrumenty z czasów dr Volla do poziomu współczesnych technik. Równolegle pracował nad samą metodą diagnostyczną, wykorzystując wiedzę o akupunkturze i jej technikach oraz nauki medycyny Wschodu.

Inspiracje

 Medycyna chińska i indyjska, bo one są główną jego inspiracją, wyróżniły pięć organów: wątrobę, śledzionę, płuca, nerki i serce z naciskiem na ich ścisłe powiązanie ze sobą. Medycyna ta twierdzi również, że zaburzenia w którymkolwiek z tych organów, bądź w organie im przyporządkowanym (np. żołądku, jelicie, pęcherzu moczowym) powodują dysharmonię sił w pozostałych organach. W swoich dociekaniach docenił również naturalne właściwości lecznicze ziół i niektórych roślin, czerpiąc zarówno z tradycji Wschodu, jak i wiedzy europejskich zielarzy.

 Zdaniem dr J.Jonasza, zanieczyszczenie toksynami jednego z organów może prowadzić do stanów niedomagań w zupełnie innym układzie i narządzie oraz manifestować się przeróżnymi dolegliwościami, które medycyna akademicka traktuje jako odrębne i niezależne jednostki chorobowe. Oczyszczanie organizmu z toksyn jest więc walką z przyczynami tych dolegliwości a nie łagodzeniem objawów lub ograniczaniem lokalnej ekspansji choroby. Medycyna detoksykacyjna w rozumieniu dr Jonasza nie potrzebuje i nie używa pojęcia jednostki chorobowej - widzi i szuka toksyn różnego rodzaju i w różnych organach i układach - jako odpowiedzialnych za brak sił i dolegliwości - istniejące lub przyszłe (jako następstwa obciążenia określonej tkanki toksyną). 

 

 Firma MARION

logo marionTo czeska firma (www.marion-jj.cz) , z którą obecnie dr Jonasz współpracuje w zakresie produkcji swoich preparatów. 20 lat temu rozpoczął swoją działalność detoksykacyjną z firmą Joalis, lecz w 2018 postanowił zmienić wykonawcę swoich pomysłów i technologii.

W ten sposób powstała i się rozwija nowa generacja preparatów dr J. Jonasza. pod nową marką MARION. Preparaty Joalis od 2018 roku nie są firmowane nazwiskiem Doktora.