Zapraszam do kursu

ZAPRASZAM PO WIEDZĘ I ZDROWIE

Dieta ketogeniczna - dla skutecznej detoksykacji organizmu

ATP1Dieta ketogeniczna  to taka dieta, która umożliwia wytwarzanie ciał ketonowych w organizmie. Podstawową zasadą tej diety jest wykorzystywanie przez organizm, tłuszczy jako źródła energii.

Dla organizmu jednostką energii nie jest kaloria. Jest nią cząsteczka o nazwie adenozyno - 5 - trójfosforan (w sktócie ATP. Nośnikiem energii w tej cząsteczce są wiązania pomiędzy grupami fosforanowymi. Rozerwanie tych wiązań dostarcza komórkom energii, która wykorzystywana jest do bardzo wielu reakcji biochemicznych w organizmie. Możemy bowiem spożyć bardzo dużą ilość potrawy wysokokalorycznej i organizm będzie głodował, niewiele wytworzy się cząsteczek ATP. Będziemy słabi, senni, nie będziemy mieli ochoty na żadną aktywność. Dzieje się tak dlatego, ze nasz organizm nie jest pudełkiem o nazwie kalorymetr, który spali wszystko, co do niego włożymy. Istnieją sytuacje, kiedy dochodzi do zablokowania wchłanialności składników odżywczych lub część spożywanego pokarmu dokarmia toksyczne bakterie lub pasożyty.

Dlaczego wybrałam ketodietę?

Odpowiedź jest prosta. Detoksykacja organizmu naturalnymi metodami oznacza rozbijanie ognisk toksyn, ukrytych w tkankach i uwalnianie  ich do płynów ustrojowych. To powoduje naturalne reakcje układu odpornościowego jak gorączka, ból, potliwość, osłabienie i inne. Preparatami ziołowymi prowokujemy wystąpienie tych objawów po to, by układ odpornościowy zwalczył infekcję. Likwidowanie wszystkich infekcji - tych uwolnionych i tych ukrytych w ogniskach -  oznacza wzrost zapotrzebowania na przeciwciała i na energię do zwalczenia atogenów. Poszukiwałam diety, która byłaby dietą kompletną, czyli dostarczała wszystkich komponentów budulcowych dla regeneracji i mnożenia się komórek.  Kolejnym wymaganiem było, by w procesach infekcji, kiedy zapotrzebowanie układu odpornościowego na energię potrzebną do zwalczenia infekcji jest bardzo duże, przekształcanie pokarmu, który wkładamy do ust w postać potrzebną komórkom odbywało się z jak najmniejszymi stratami i by dostarczało jak najwięcej energii, czyli cząsteczek ATP. Dieta ketogeniczna takie kryteria spełnia.

Jedzenie, które spożywamy nie jest energią, którą nasz organizm może wykorzystać bezpośrednio. To jedzenie dopiero musi być rozłożone za pomocą enzymów w układzie pokarmowym na takie substancje proste, które wchłoną się poprzez ścianę jelita do płynów ustrojowych. I tak, białka rozkładają się do aminokwasów, cukry złożone rozkładają się do cukrów prostych a tłuszcze na kwasy tłuszczowe i glicerol. Te związki, które wchłoną się do krwi, dochodzą żyłą wrotną do wątroby, gdzie następuje ich przetwarzanie i częściowe wykorzystanie. Dopiero teraz krew jest rozprowadzana do wszystkich komórek wszystkich organów ciała. Inną drogę przechodzą tłuszcze, które - jako duże cząsteczki, nie rozpuszczalne w wodzie - wymagają do transportu białek i wchłaniają się nie do żyły wrotnej a do naczyń limfatycznych. Naczynia limfatyczne łączą się ze sobą, przechodzą przez węzły chłonne i ostatecznie w okolicy obojczyka jako jeden duży przewód łączy się z układem krążenia. Limfa niosąca tłuszcze miesza się z krwią i dalej jest rozprowadzana do komórek. Proporcje cukrów, tłuszczy czy aminokwasów, jakie docierają do komórek, są zależne tylko od tego, ile ich zjemy. Właśnie te proporcje decydują o typie metabolizmu. Te proporcje będą też decydowały o tym, co będzie wykorzystywane jako źródło energii.

Komórki wykorzystują te związki, które dostają z krwią. Możemy tu rozpatrzeć kilka wariantów. 

  1. Jeśli w posiłku będzie przewaga węglowodanów, to źródłem energii będzie glukoza. 
  2. Jeśli  w posiłku będzie w przewadze tłuszcz, to komórki wykorzystują tłuszcz jako źródło energii.  
  3. Jeśli dostarczamy tłuszcze i cukier,  w podobnych proporcjach to komórki muszą wybierać. Elementem, który uczestniczy w podejmowaniu tej decyzji jest insulina - dokrewny hormon trzustki. Obecność glukozy we krwi  powyżej wartości  ok 5,5 mmol/litr, powoduje wydzielanie insuliny. Pojawienie się insuliny  we krwi jest informacją dla wszystkich komórek, że glukozy jest dużo i trzeba ją wykorzystywać jako źródło energii. Jednocześnie, w komórkach niektórych narządów ( mięśnie szkieletowe, serce, komórki tłuszczowe) następuje uruchomianie procesu tworzenia się dodatkowych transporterów glukozy GLUT-4, które umożliwiają wnikanie glukozy do komórek tych narządów. Tym samym obniża się poziom glukozy we krwi. 

Jeśli glukoza będzie wykorzystywana (obecność insuliny) to musi się stać coś z tłuszczem (i wszystkimi witaminami rozpuszczonymi w tłuszczach - ADEK). W takim przypadku tłuszcze zasilają tkankę tłuszczową, która jest rozmieszczona pod skórą, jak i wokół większości organów. Im więcej węglowodanów w posiłku, tym mniejsza możliwość wykorzystania tłuszczu jako źródła energii.

Przeciwna sytuacja będzie występowała, gdy dostarczamy mało węglowodanów i w odpowiedniej proporcji do nich dużo tłuszczy. Wtedy trzustka zamiast insuliny wydziela inny hormon - glukagon. Jego obecność we krwi będzie sygnałem dla komórek do wykorzystywania tłuszczy, jako źródła energii. I włąśnie w takich warunkach (niski poziom glukozy, niski poziom insuliny) następuje - oprócz prawidłowego wykorzystywania tłuszczy jako źródła energii - wytwarzanie ciał ketonowych. Szczególnie wątroba może wytwarzać takie ciała, które z krwią będą rozprowadzane do wszystkich komórek

 

Keto-piramida żywieniowa.

 
 

piramida keto sPiramida żywieniowa w diecie ketogenicznej znacząco rózni się od ogólnie przyjmowanych zasad dietetycznych.

Punktem wyjścia do jej opracowania jest wiedza, że rózne rodzaje składników odżywczych - białka, tłuszcze i węglowodany przekształcają się na rózne ilości cząsteczek ATP, czyli energii.I tak:

  1. Jedna cząsteczka kwasu tłuszczowego (18-to węglowy kwas tłuszczowy nasycony) dostarczy około109 częsteczek ATP 
  2. Glukoza (1 cząsteczka) - dostarczy około 35 ATP
  3.  Z aminokwasów (1 cząsteczka) - ostarczy średnio 35 ATP

Białka powinne być wykorzystywane jako budulec mięśni gładkich, szkieletowych, jako budulec enzymów, hormonów i przeciwciał, czyli praktycznie każdego organu. W czasie głodówki, najpierw wykorzystywana jest tkanka tłuszczowa a potem w kolejności organizm spala aminokwasy z białek naszych mięśni. Jednak wytwarzanie energii (ATP) z aminokwasów nie jest ekonomiczne. Taki proces (glukoneogeneza) zachodzi w wątrobie i to ta wątroba musi zużyć bardzo dużo energii do wytworzenia cząsteczek glukozy - więcej,  niż uzyska organizm ze spalenia tej glukozy. Jest to awaryjna ścieżka metaboliczna na czas głodu. Glukoza jest niezbędna jako paliwo dla erytrocytów, które nie posiadają mitochondrium i pozyskują energię tylko z glukozy.

Organizm dla prawidłowego funkcjonowania potrzebuje materiałów budulcowych oraz energii, by te procesy biochemiczne w komórkach ciała mogły zajść.  Dieta ketogeniczna zakłada maksymalną kontrolę nad procesami w organizmie, a więc wyeliminowanie blokad metabolicznych wywołanych obecnością insuliny we krwi.

Budując piramidę żywieniową w ketodiecie, jako paliwo wybrano dobre tłuszcze odzwierzęce. Ogranicza się tłuszcze roślinne, bowiem są mieszaniną z ogromną przewagą nienasyconych kwasów tłuszczowych krótkołańcuchowych w dodatku prozapalnych omega-6. Łatwo też się utleniają do toksycznych związków podczas podgrzewania. Tłuszcze to nie tylko źródło ATP, czyli energii, ale także matriał budulcowy. Tłuszcze odzwierzęce, w większości nasycone, budują błony komórek grube, gęste a to jest jeden z ważnych elementów odporności. Przez gęstą przegrodę trudniej "przebić się" cząsteczce chemii, bakterii czy wirusowi niż przez błonę cienką i rzadką, w której kłębki wielonienasyconych kwasów tłuszczowych po prostu się rozpychają.  Białka musimy dostarczać według codziennych potrzeb i tych roślinnych i tych odzwierzęcych. Zjadając mięso, jajka dostarczamy jednocześnie organizmowi wszystkich aminokwasów egzogennych. To jest bardzo ważna dla zdrowia informacja, bowiem w roślinach one występuję w niewielkich ilościach a są to budulce dla enzymów, przeciwciał i hormonów. Organizm ich nie potrafi wytworzyć, muszą być obecne w pożywieniu. Dieta ketogeniczna jest dietą KOMPLETNĄ. Węglowodany w tej diecie spożywamy w ilościach minimalnych, ale tyle, by nie indukować procesów glukoneogenezy. Cukry są bowiem niezbędnym materiałem budulcowym dla nukleotydów oraz ważnym elementem błon komórkowych (glikokaliks) Ilość spożywanych tłuszczy dostosowywana jest do potrzeb energetycznych organizmu, wysiłku fizycznego i aktywności ruchowej.