Preparaty ziołowe firmy Joalis do detoksykacji organizmu

preparaty joalis2019jadro

Preparaty Joalis są przeznaczone do usuwania różnych rodzajów toksyn. Dla naszego organizmu toksyną może być wszystko, co jemu szkodzi. Dlatego preparaty zostały podzielone na 5 podstawowych grup, w zależności od rodzaju toksyny, które chcemy usuwać:

 1. - DRENY I HELPY
 2. - MIKROBIOLOGICZNE
 3. - TOKSYNY i TRUCIZNY
 4. - EMOCJE I STRESY
 5. - KOMPLEKSY
 

joalis preparaty dren NTo preparay ukierunkowane na detoksykację komórek, tkanek, narządów a także wszystkiego, co te komórki wytwarzają, czyli płynów ustrojowych. Zdrowe komórki są fundamentem zdrowia całego organizmu. Głównym zadaniem peparatów z tej grupy jest usuwanie ognisk zakaźnych, czyli skupisk mikroorganizmów, które są niewidoczne dla układu odpornościowego. Są one obce organizmowi, ale bytując w naszych organizmach, realizują swoje cele kolonizatorów, czyli namnażanie się i zajmowanie kolejnych przestrzeni. To powoduje przebudowę a w konsekwencji uszkadzanie naszych komórek. My odczuwamy to w postaci różnych dolegliwości. Konieczne jest usuwanie tych skupisk za pomocą komórek odpornościowych własnego układu immunologicznego. Preparaty Joalis z grupy DREN stymulują organizm do rozbijania tych osłon ognisk (cyst) i uwalniania orm przetrwalnych patogenów, by można je było neutralizować.

Grupa funkcjonalna preparatów DREN występuje w dwóch seriach: Pierwsza w formie kropel - ekstraktów ziołowych, stabilizowanych 20% spirytusem i druga o oznaczeniu HERB xxxHELP, która jest w postaci tabletek do ssania.

 
 

Przykłady:

 • HERB LiverHELP,     LiverDren - rozbijają ogniska mikrobiologiczne w układzie wątroby
 • HERB RespiHELP,    RespiDren - rozbijają ogniska mikrobiologiczne w układzie płuc
 • HERB CorHELP,       CorDren - rozbijają ogniska mikrobiologiczne w układzie serca
 • HERB VelienHELP,   VelienDren - rozbijają ogniska mikrobiologiczne w układzie śledziony
 • HERB UrinoHELP,    UrinoDren - rozbijają ogniska mikrobiologiczne w układzie nerek

 

 

joalis preparaty microbio NStosujemy do usuwania wszelkich mikrobiologicznych patogenów - pasożytów, bakterii, wirusów, pleśni i grzybów oraz ich struktur, ich DNA. Wszystkie błony śluzowe naszego ciała są zasiedlane przez wiele gatunków mikroorganizmów. Dla nas bardzo ważne jest, aby nasz organizm miał je wszystkie pod kontrolą. Aby potrafił rozpoznawać te szkodliwe i nie pozwolić im na wchodzenie do tkanek wewnętrznych.Są  cztery główne preparaty, które usuwają cztery podstawowe rodzaje mikroorganizmów:

 • NoBacter - bakterie
 • Antivir - wirusy
 • ParaPara - pasożyty
 • Yeast - grzyby

Odrębnym preparatem jest Spirobor, przeznaczony do usuwania wszystkich krętów, z Borrelią na czele. Obciążenie Borrelią jest bardzo częste i wywołuje wiele złożonych problemów. 

 

 
  Preparaty mikrobiologiczne stymulują włąsny układ odpornościowy do likwidacji mikroorganizmów wolnych i pochodzenia ogniskowego ( z rozbitych wcześniej ognisk, które mogą się rozpadać same lub poprzez działanie Drenów).  
 

joalis preparaty toxine trucizny N

To substancje pochodzące z zewnętrznego środowiska człowieka, czyli powietrza, pożywienia, wody, lekarstw oraz toksyny metabolitów mikroorganizmów, które skolonizowały nasz organizm.  Toksyny zewnętrzne powstają w wyniku aktywności przemysłowej człowieka, przemysłowej uprawy roślin oraz hodowli zwierząt. Wiele toksyn wchłania się przez układ oddechowy, poprzez układ pokarmowy (z pożywieniem i lekarstwami) oraz poprzez skórę.

 

 
 

Są 4 podstawowe preparaty do usuwania toksyn.  Usuwają zanieczyszczenia danego rodzaju z całego organizmu, wszystkich tkanek, komórek i struktur:

 • MindDren - Stymuluje układ immunologiczny w kierunku usuwania toksyn środowiskowych : metale, substancje radioaktywne, chemiczne, leki,
 • Mikrotox - Stymuluje układ immunologiczny do usuwania toksyn, pochodzenia mikrobiologicznego, a więc metabolitów mikroorganizmów, powstających w ogniskach zakaźnych, w przewlekłych infekcjach a także toksyn mikrobiologicznych z wdychanego powietrza, czy wnikających przez skórę (np. toksyny grzybów i pleśni),
 • Metabex - Przeznaczony do stymulacji układu odpornościowego do usuwania toksycznych metabolitów powstałych na skutek niewłaściwego trawienia i procesów metabolicznych substancji odżywczych (np. gluten, kwas moczowy, tłuszcze trans, sole biogenne, cukier),
 • NonGrata - jest przeznaczony do aktywacji tych struktur układu immunologicznego, które odpowiadają za usuwanie wszelkich obcych cząstek i obcego białka, pyłków, alergenów, mikrocząstek, które wdychamy i zjadamy

 

 
 

joalis preparaty emoce NPreparaty ziołowe tej grupy ukierunkowane na naprawę zaburzonych lub uszkodzonych wzorców emocjonalnych i struktur uszkodzonych stresem. Zdrowe wzorce emocjonalne mogą nas ostrzegać przed zagrożeniem, ale także wskazywać nowe możliwości i szanse życiowe. Jeśli są one upośledzone lub ich nie czujemy i nie potrafimy nimi kierować, to prowadzi to do zaburzeń działania podświadomych procesów fizjologicznych w organiźmie. Przywrócenie prawidłowych wzorców emocjonalnych ma fundamentalne znaczenie dla poprawności i skuteczności procesów detoksykacji. Preparaty ziołowe tej grupy ukierunkowane na naprawę zaburzonych lub uszkodzonych wzorców emocjonalnych i struktur uszkodzonych stresem.  

 
 

Podstawowe preparaty tej grupy to:

 • Streson - Stymuluje układ odpornościowy do oczyszczania struktur  w obrębie hipokampu
 • Emoce - Stymuluje układ odpornościowy do oczyszczania struktur   ciała migdałowatego
 • Depreson - Stymuluje układ odpornościowy do oczyszczania struktur  śródmózgowia , podwzgórza, szyszynki. Rozwiązuje skutki powstające podczas przemęczenia, bezzsenności, wyczerpania, depresji. Wpływa na produkcję dopaminy, serotoniny, czyli hormonów zadowolenia i dobrego samopoczucia
 • Nodegen - Stymuluje układ nerwowy do "otwierania" psychocyst, tłumionych emocji, tabu, cieni duszy, skutków zapamiętanych w podświadomości negatywnych doświadczeń. 

Zbudowano 9 różnych specjalizowanych preparatów do oczyszczania  skutków emocjonalnych zdarzeń i zaburzeń powstałych w różnych sytuacjach życiowych:

 • EDUC - psychocysty metod edukacyjnych, stresów szkolnych , szydzenia, niedoceniania dziecka, zmuszania do działań wbrew woli dziecka
 • HOSP - psychocysty pobytu szpitalnego, problemów ze znieczuleniem, stanami pooperacyjnymi, wbijaniem igły, poczuciem opuszczenia i osamotnienia
 • PREN - psychocysty przenoszone z matki na płód, jej uczucia negatywne, jej przeżycia traumatyczne w czasie ciąży, stres porodu i jego komplikaci
 • POST - psychocysty powstające w mózgu noworodka po oddzieleniu od matki po porodzie, po odstawieniu piersi, bolesnych zabiegów medycznych, traumy poporodowej
 • SXT - traumy i psychocysty związane ze sferą seksualności człowieka - opanowywanie odruchów fizjologicznych w dzieciństwie (załatwianie się do nocnika), traumy seksualne od złego dotyku w dzieciństwie, prób gwałtu, seksistowskie uwagi i szyderstwa odnośnie anatomii i fizjologii
 • ACC - traumy i psychocysty związane z wypadkami, urazami, klęskami żywiołowymi, negatywne doświadczenia związane z pożarem, powodzią, spadającymi przedmiotami, nadjeżdżającymi pojazdami, błyskami
 • PSYCH - Traumy powstałe w kontakcie i w relacjach z osobami o cechach wyraźnie psychopatologicznych (sądy, szykany w szkole, w pracy ze strony przełożonych lub manipulacji podwładnych, szykany więzienne, w wojsku, doświadczenie bycia ofiarą kradzieży, oszustwa, bycia śledzonym i inwiligowanym
 • CHILD - Traumy spowodowane "metodami wychowawczymi w dzieciństwie": bicia, , klęczenia za karę, upokarzania, zabieranie zabawek. Ale także przenoszenie odpowiedzialności na rodzeństwo, przenoszenie odpowiedzialności za uczucia  rodziców na dziecko.

 

 
 

joalis preparaty komplex NTo preparaty komponowane z w/w 4 grup podstawowych. Skierowane są na poszczególne narządy i usuwają  najczęściej występujące w nich obciążenia mikrobiologiczne, toksyczne i emocjonalne.

Do podstawowych należą :

 • Pulmo - układ oddechowy
 • Deuron - układ moczowy
 • Hepar - układ wątroby
 • Imun - układ odpornościowy
 • Ekzemex - skóra
 • ActivCol, Embrion, Colon - jelita
 
 

WITAMINY I MINERAŁY

 
 

 joalis preparaty witminFirma opracowała również uzupełniające witaminy i minerały. Występują pod następującymi nazwami:

 • MineMax - zestaw minerałów
 • VitaVite - witaminy
 • Vitatone - witaminy